Awareness Platform is ontworpen en ontwikkeld volgens de Privacy by Design principes. We hebben strenge beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen.

Awareness Platform voldoet volledig aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDRP). Klanten die onze diensten gebruiken, kunnen een standaard gegevensverwerkersovereenkomst met ons aangaan. Deze overeenkomst bevat bepalingen die ervoor zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming is met de AVG.

We slaan alle persoonsgegevens op in Europese datacentra die worden beheerd door Microsoft Azure. U bent eigenaar van uw persoonsgegevens. Wij verkopen, lenen of stellen uw persoonsgegevens nooit ter beschikking aan derden, tenzij op bevel van bevoegd gezag. Alle persoonsgegevens worden geanonimiseerd of vernietigd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van een contract.

Als u een gebruiker bent van Awareness Platform en uw rechten onder de AVG wilt uitoefenen, neem dan contact op met de privacy officer van uw organisatie. Uw organisatie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als gegevensverwerker zullen wij uw privacyfunctionaris helpen bij het vervullen van uw verzoek.

Als u nog andere vragen of opmerkingen heeft, neem dan rechtstreeks contact op met onze privacyfunctionaris via privacy@awarenessplatform.com.